• Cougar

  EXPERIMENTATION

 • Lions

  ARCHERY

 • Snowalker

  PUBLICATIONS

 • Howling

  LECTURES

 • Sunbathing

  RECONSTRUCTION

Σάββατο 30 Απριλίου 2016

Οι ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ στον 3ο Διεθνή Διαγωνισμό "Flying Shooting" , 22-24 Απριλίου 2016 , Κάστρο Leczyca, Πολωνία

Η ομάδα Παραδοσιακής Τοξοβολίας του Συλλόγου Ιστορικών Μελετών ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ κατόπιν ευγενούς πρόσκλησης της Πολωνικής Κοινότητας της Παραδοσιακής Τοξοβολίας και του διακεκριμένου κατασκευαστή τόξων Κου Lukasz Nawalny , συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στον 3ο Διεθνή Διαγωνισμό Μέγιστου Βεληνεκούς "Flying Shooting" ο οποίος πραγματοποιήθηκε μεταξύ 22-24 Απριλίου 2016 στο κάστρο Leczyca της Κεντρικής Πολωνίας. To τουρνουά  "ΙΙI Οgólnopolski Τurniej Strzelania na Odległość Flight" συγκέντρωσε τα βλέμματα διακεκριμένων Πολωνών, Τούρκων, Βρετανών, Ιταλών, Ελλήνων, Γάλλων, Σλοβάκων, Ούγγρων τοξοτών μεγίστου βεληνεκούς οι οποίοι διαγωνίστηκαν σε κατηγορίες ανάλογα με την δύναμη του τόξου μέσα απο μια πληθώρα ποικιλίας τόξων και υψηλής ποιότητας ειδικά κατασκευασμένων βελών. Στα πλαίσια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια παρουσίασης της ιστορικής ανασύστασης βολών με δαχτυλίδι για το Τουρκικού τύπου τόξο απο τον διάσημο ερευνητή Adam Swoboda, κατασκευής βελών απο τον διακεκριμένο κατασκευαστή Piotr Kiosorek και εργαστήρια εξάσκησης βολών με την μέθοδο του δαχτυλιδιού απο τον Adam Radziun. 


Κυριακή 17 Απριλίου 2016

Σεμινάριο Σπαθασκίας "Η χρήση του Μακριού Σπαθιού, σύμφωνα με το Codex Speyer / Δεύτερος Κύκλος Μαθημάτων", Ακαδημία "ΛΕΟΝΤΕΣ", 10 Απριλίου 2016

Ο Σύλλογος Ιστορικών Μελετών ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ χαιρετίζει την επιτυχή διεξαγωγή του Δεύτερου Κύκλου εργαστηρίου Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών (Η.Ε.Μ.Α) με θέμα: "Η χρήση του Μακριού Σπαθιού, σύμφωνα με το Codex Speyer (MS M.I.29) του 1491 από τον Martin Siber." στο προαύλιο του Μεσαιωνικού Μοναστηριού της Καισαριανής στο δάσος της Καισαριανής, απο την Ακαδημία "ΛΕΟΝΤΕΣ" τη Κυριακή 10 Απριλίου 2016.. Το σεμινάριο διεξήχθη υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος (Κλάδος Άθλησης Παμμάχου), με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Ε. Γεωργά.

Σάββατο 16 Απριλίου 2016

Participation in the International "THUMB ARCHERY" Meeting, Sunna / Germany, May 26-29 2016Following the kind invitation of the German Thumbring Traditional Archery Community , the Association of Historical Studies KORYVANTES will participate in the 9th International Thumbring Competition which will be held between May 26-29 2016 in the Sunna city (Keltendorf) in central Germany. The four-day event of the meeting will take place in the beautifull landscapes of the territory, on physical routes organised specifically for the competition, hosting the leading clubs from Poland, Turkey and Greece as well as the prime German archers and teams.
Συμμετοχή στον Διεθνή διαγωνισμό "THUMB ARCHERY Meeting", 26-29 Μαϊου 2016, Sunna / Γερμανία

Έπειτα απο την ευγενή πρόσκληση της Γερμανικής Ομοσπονδίας Παραδοσιακής Τοξοβολίας Thumbring  , o Συλλόγος Ιστορικών Μελετών ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ θα συμμετάσχει στον 9ο Διεθνή Διαγωνισμό Thumbring (δαχτυλίδι τοξοβολίας) ο οποίος θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 26-29 Μαϊου 2016 στην πόλη Sunna (Keltendorf) της κεντρικής Γερμανίας. Οι τετραήμερες εκδηλώσεις της συνάντησης θα πραγματοποιηθούν σε φυσικό πεδίο υψηλού κάλους σε διαδρομές μεσα σε δάση σχηματισμένες ειδικά για τον διαγωνισμό, φιλοξενώντας με ειδικές προσκλήσεις συλλόγους απο την Πολωνία, Τουρκία και Ελλάδα καθώς και τους κορυφαίους Γερμανούς τοξότες και ομάδες.

Participation in the "St Georges Shoot 2016", Taunton - England , April 23-24 2016


The traditional archery team of the Association of Historical Studies KORYVANTES has the exceptional honor to announce it's forthcomming participation in the 23th Traditional Archery contest - "St Georges Shoot 2016" which took place the weekend of 23 -24 April 2016 in Taunton, EnglandThe  "St Georges Shoot" contest is one of the most historical annual Traditional Archery meetings in UK. It is organized under the auspices of the brother organisation "Society for the Promotion of the Traditional Archery (SPTA)" which is the leading institution for the research and promotion of Traditional Archery of Old Albion for the last decades.
Our Association has been succesfully participated in the relevant event of the year 2015.

Συμμετοχή στο "St Georges Shoot 2016" , Taunton / Αγγλία , 23 -24 Απριλίου 2016

Ο Σύλλογος Ιστορικών Μελετών ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ έχει την ιδιαίτερη τιμή να ανακοινώσει την επικείμενη συμμετοχή του στον 23ο Διαγωνισμό Παραδοσιακής Τοξοβολίας "St Georges Shoot" ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 23 -24 Απριλίου 2016 στο Taunton της ΑγγλίαςΟ Διαγωνισμός "St Georges Shoot" αποτελεί ένα εκ των ιστορικότερων θεσμών Παραδοσιακής Τοξοβολίας της Μεγάλης Βρετανίας . Διοργανώνεται υπο την αιγίδα του αδερφικού οργανισμού "Society for the Promotion of the Traditional Archery (SPTA)" ο οποίος αποτελεί τον κορυφαίο θεσμό προώθησης , έρευνας και ανάδειξης της Παραδοσιακής Τοξοβολίας της Γηραιάς Αλβιώνας εδώ και δεκαετίες. Ο Σύλλογός μας έχει συμμετάσχει στον αντίστοιχο διαγωνισμό του έτους 2015.


Παρασκευή 8 Απριλίου 2016

Seminar "Byzantine Hoplomachia of the Early Period", Athens, April 3 2016

On Sunday, April 3, 2016 was held for the Association of Historical Studies KORYVANTES the seminar entitled "Byzantine Hoplomachia of the early period" by the trainer of Classical & Historical Fencing and trainer of the Association Mr. George Georgas. Our members were trained in close combat techniques of the straight and lancet type of "paramirion" sword, combat engage against more than 3 opponents, "paramirion" sword techniques (lancet/straight) and "cheiroskoutarion" shield (buckler shield) against spears. The trainees had the chance to observe the differences with the "paramirion" sword of the late Byzantine period where the weapon had been replaced by the Byzantine saber sword , while also been trained on the latest. The session ended with a duel with these weapons between Mr George Georgas and his student Mr Ioannis Tzamalis. After the seminar, our members continued their training following a session in traditional archery.


Σεμινάριο "Βυζαντινής Οπλομαχίας Πρώϊμης περιόδου", Αθήνα, 3 Απριλίου 2016,

Την Κυριακή 3 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία για τον Σύλλογο Ιστορικών Μελετών ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ σεμινάριο Βυζαντινής οπλομαχίας πρώιμης περιόδου από τον εκπαιδευτή Κλασσικής & Ιστορικής Ξιφασκίας και οπλομάχο του Συλλόγου κ. Γεώργιο Ε. Γεωργά. Οι ασκούμενοι διδάχτηκαν τεχνικές μάχης με ίσιου και αμφίστομου τύπου παραμήριου, τακτικές ενάντια σε περισσότερους από 3 αντιπάλους και τεχνικές παραμηρίου (αμφίστομου ίσιου) και χειροσκουτάριου ενάντια σε δόρυ. Τέλος οι ασκούμενοι είδαν τις διαφορές με το παραμήριο της ύστερης περιόδου όπου το όπλο είχε αντικατασταθεί με τη Βυζαντινή σπάθη, όπου εκπαιδεύτηκαν σε αυτή στις βασικές θέσης φύλαξης και παρακολούθησαν μονομαχία με αυτά τα όπλα ανάμεσα στο κ.Γεώργιο Ε. Γεωργά και τον μαθητή του κ. Ιωάννη Τζάμαλη. Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι ασκούμενοι προπονήθηκαν στην παραδοσιακή τοξοβολία.

Κυριακή 3 Απριλίου 2016

Participation in the Hungarian National Traditional Archery competition "MHIT 2016", March 19 2016,Törökbálint / Budapest

The Traditional Archery team of the Association of Historical Studies KORYVANTES accepting to honourable invitation of the World Traditional Archery Federation's (WTAF) vice president Mr. Posta Pal and the Hungarian Federation of Traditional Archery participated in the Indoor traditional archery competition "M.I.I.T. 2016" which took place on Saturday, March 19, 2016, in Törökbálint / Budapest.

The four archers of our mission-team represented the Greek Traditional Archery in the European Traditional Archery capital shooting together with famous world champions and renowned teams. The competition was held in the region of "Anna Caves" in an area of actual historical artificial caves and included targets up to 30 meters and on target-faces defined by the Hungarian federation. The organizing committee of MHIT for this year honored the Polish Traditional archery and its great contribution to the World Heritage of World Archery. The commitee invited groups of four archers from the leading associations of Greece, Turkey, Germany and Romania as a symbol of cooperation, fraternity and recognition of their development at national level.